10 dobrych manier, których coraz rzadziej przestrzega się przy stole. Czy warto rezygnować z tych zachowań?

Każde zachowanie człowieka jest wyrazem posiadanej przez niego kultury osobistej.

Na przestrzeni wieków ludzie wypracowali pewne wzorce zachowań, które uznaje się za prawidłowe i pożądane. Owe kanony postępowania dotyczą wszelkich aspektów życia i porządkują świat. Niestety ostatnie dekady przyniosły obniżenie wartości dobrych manier i wiele z nich zaczęło zanikać.

W wielu kulturach sytuacją wymagającą przestrzegania wielu zasad dobrego wychowania, jest spożywanie posiłku. Przy stole od pokoleń wymagało się określonych zachowań, ale XXI wiek przyniósł wielkie zmiany w tym zakresie.

Ludzie zaczęli jeść niedbale, w biegu i bezrefleksyjnie. Czas posiłku przestał być momentem, w którym bliscy mogli się ze sobą spotkać i pobyć. Dziś ludzie jedzą przed telewizorem, z byle jakich naczyń i nie zwracają uwagi na estetykę swojej konsumpcji.

Specjaliści od savoir-vivre uważają, że aż 10 dobrych manier związanych z zachowaniem się przy posiłku, odchodzi już do lamusa. Odwiedź kolejne strony tego artykułu i sprawdź, czy Ty też lekceważysz cenione kiedyś maniery.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : littlethings.com, perfeito.guru

Reply