Cztery popularne, choć fałszywe psychologiczne teorie, w które wszyscy wierzą. Sprawdź, czy też ulegasz złudnemu myśleniu

Człowiek to psychologicznie skomplikowana istota, która wciąż dąży do opisania własnego wnętrza.

Psychologia to trudna dziedzina, próbująca opisać emocjonalność istoty ludzkiej. Największa trudność w tym zadaniu polega na tym, że każdy człowiek jest inny, gdyż na jego psychikę mają wpływ różnorodne czynniki, co sprawia, że trudno uogólnić wiele kwestii dotyczących jego wnętrza i emocji.

Choć psycholodzy nie mają prostego zadania, to nieustannie próbują stworzyć rzetelny, kompletny i trafny opis psychiki człowieka oraz stanów, jakich doświadcza. Niestety nie wszystkie teorie okazują się w dłuższej perspektywie trafne.

Część teorii traci swą słuszność, bo weryfikuje je czas, a część zostaje tak przekształcona przez ludzi i przekaz medialny, że ich pierwotny sens zostaje zgubiony. Niestety ze świadomości społeczeńtw bardzo trudno usunąć raz poznany mit, dlatego wokół nas funkcjonuje kilka teorii psychologicznych, które nie do końca są takie słuszne, jak się powszechnie wydaje.

Zapraszamy na kolejne strony, z których dowiecie się, jakich teorii psychologicznych nie warto wdrażać do swojego życia. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : deadbees.net

Reply