Pełne mądrości cytaty o życiu

„Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze” – Wisława Szymborska.

„Szczególnie praca jest światłem dla życia” – Pindar.

„Mieć trudne życie to wielki przywilej” – Indira Gandhi.

„Okrutną zagadką jest życie” – Nikos Kazantzakis.

 

„Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości” – Jonathan Swift.

„Największa porażka w życiu człowieka to rozziew pomiędzy tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości”- Ashley Montagu.

„Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda” – Stefan Wyszyński.

„Pogodna wesołość jest nagrodą uczciwego życia” – Ernest Renan.

 

„Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską” – Platon.

„Słodkie życie słono kosztuje” – Stanisław Jerzy Lec.

„Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka” – Seneka Młodszy.

„Czas to materiał, z którego zrobione jest życie” – Benjamin Franklin.

„Najmilszym okresem życia jest młodość” – Pliniusz Młodszy.

 

„Całe życie jest szkołą” – Jan Amos Komeński.

„Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu” – Platon.

„Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych” – Seneka Młodszy.

„Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód” – Soren Kierkegaard.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : cytaty24.pl, wikiquote.org

Reply