Jeśli nie zmienimy naszego postępowania, te zwierzęta nie przetrwają! Wszystkiemu winien jest człowiek

Ludzie zmieniają i dostosowują otoczenie do siebie. Całe połacie lasów są wycinane pod uprawy, pod miasta, które zalane betonem są wygodne dla ludzi, ale nie dla zwierząt. Postępująca globalizacja i zmiany w życiu ludzi, rozwój technologii sprawia, że chcemy coraz więcej. Potrzebujemy surowców i nie powstrzyma nas  nic przed ich zdobyciem.

Dostęp do najnowszych technologii sprawia też, że w ułamku minuty dowiadujemy się o sprawach, jakie dzieją się setki tysięcy kilometrów dalej. Dlatego docierają do nas informacje, które mrożą krew w żyłach. Goryle Grauera mogą przez działalność człowieka wyginąć w ciągu najbliższych 10 lat!

30


Populacja goryli w ciągu ostatnich 20 lat spadła z 16 900 na 3 800 osobników! Są to goryle występujące w kotlinie Konga, które są największe z całej rodziny.

31


Znajdują się na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody. Badania przeprowadzane na terenach, gdzie występują goryle pokazały, że wielka strata wśród populacji, nastąpiła teraz! To zastraszające tempo!

32

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : buzzfeed.com

Reply