Powstawanie tego zjawiska nie jest do końca wyjaśnione. Jedno jest pewne robi wrażenie!

Te tajemnicze formacje na plaży, jak te naniesione na plaży w Dorset w Anglii nazywane są plażowymi guzkami.

Jednym z powodów określenie ich mianem „tajemnicze” jest to, że naukowcy nie są do końca pewni, jak one powstają. Plażowe guzki często pojawiają się w trakcie burzy lub bezpośrednio po niej, są nietypowe ze względu na swoje rozmieszczenie, które jest jednolite i symetryczne. Jeśli nie wierzysz w kosmitów, dominują dwie inne teorie na temat ich powstawania. Pierwsza z nich to teoria „stojącej krawędzi”, która polega na interakcji pomiędzy falami zbliżającymi się do brzegu, a krawędziami fal, które pojawiają się prostopadle do brzegu. Interakcja pomiędzy falami tworzy regularnie rozmieszczone punkty różnej intensywności fal. Druga teoria „samoorganizacji” mówi o tym, że guzki są wynikiem interakcji zwykłej fali, prądu i piasku w czasie sprzężenia zwrotnego. Wielu naukowców uważa, że każda z tych teorii ma rację bytu i każda jest równie prawdopodobna.

1

2 3

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply