Poznaj wskazówki i odgadnij, kto jest kim na tym obrazku. Rozwiązanie tej prostej zagadki przerasta 90% ludzi

Logiczne myślenie to jedna z najbardziej przydatnych umiejętności w życiu.

Każdy człowiek posiada zdolność myślenia, co z definicji odróżnia nas od zwierząt, ale już nie każdy potrafi myśleć logicznie. Część osób ma bowiem spore problemy z kojarzeniem faktów, wyciąganiem wniosków i dedukcją, ale na szczęście te umiejętności można ćwiczyć.

 

Logiczne myślenie inaczej można nazwać zdolnością integrowania informacji, a za proces ten odpowiedzialna jest lewa półkula mózgu. Lekarze i naukowcy radzą, by regularnie ćwiczyć zdolność logicznego myślenia, co przełoży się na lepsze wyniki w nauce i efektywniejszą pracę.

Dodatkowo osoby dbające o swą sprawność intelektualną, mają mniej wątpliwości przy podejmowaniu decyzji, potrafią lepiej rozplanować swój czas i zapanować nad emocjami (w tym nad strachem i stresem), a także zachowują sprawny umysł do późnej starości oraz są odporniejsi na porażki.

 

Jeśli już dawno nie mierzyliście się z żadnym problemem logicznym, koniecznie rozwiążcie poniższą zagadkę.

W kolejce stoi pięć osób, ustawionych wedle wzrostu (od najwyższego do najniższego). Na podstawie kilku wskazówek wskażcie, w jakiej kolejności stoją mężczyźni.

Wskazówki:

1. Jan, Piotr i Albert są wyżsi od Józefa.

2. Albert, Henryk i Józef są niżsi od Jana.

3. Jan i Henryk nie stoją na skrajnych pozycjach.

Na podstawie tych danych rozwiążcie zagadkę i sprawdźcie wynik na drugiej stronie. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : deadbees.net

Reply