Rażący kontrast pomiędzy dwoma światami, w których żyjemy. Pokazuje bolesną prawdę i mocno skłania do refleksji!

Uğur, mieszkaniec Stambułu stworzył tę interesującą serię zdjęć, gdyż chciał pokazać światu kontrasty między dwoma światami, w których żyją ludzie.

Z jednej strony widzimy radość i dobrobyt, z drugiej strach, biedę i wojnę. Turek obserwował dzieci uchodźców próbujące dostać się do Europy. Widział w ich oczach strach, rozpacz i poczucie bezsensu. To między innymi skłoniło go do tego projektu fotograficznego.

„Myślę, że nie wiemy nic o wojnie i głodzie. Dzisiaj możemy spać spokojnie, ale dopóki te problemy się utrzymują, my również jesteśmy na nie narażeni. Jako artysta uważam, że sztuka jest mistrzynią wszystkich języków. Może być wykorzystana do podnoszenia świadomości społecznej na temat ważnych problemów. Chciałem pokazać różnicę między krajami rozwiniętymi a słabo rozwiniętymi. Przesłanie, które chcę przekazać poprzez moją pracę, jest wszechstronne.

Obywatele zamożnych państw żyją w luksusie, pokoju i marnotrawstwie. Ja chciałbym im przypomnieć, że ludzie z biednych państw żyją w bólu, głodzie i wojnie. Chciałbym także powiedzieć krajom biedniejszym, że mogą mieć lepszy rząd i lepszą edukację. Mogą być silne, zamożne i bez konfliktów zbrojnych. Chcę też zobrazować problemy współczesnego świata: chciwość, zło, niesprawiedliwość.”

Zobaczcie tę poruszającą serię zdjęć. Musicie przyznać, że mocno skłania do refleksji… Przejdź na kolejne strony i zobacz więcej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply