Życie 7-letniej Ashley przez syna sąsiadów stało się koszmarem. Codzienną gehennę przewał dopiero… najazd motocyklistów!

Nic tak nie pomaga walczyć z problemami, jak wsparcie innych ludzi.

Dzieci od zawsze miały skłonność do łobuzowania, ale w ostatnich latach negatywne zachowania wśród najmłodszych zaczęły się nasilać. Dzieci są coraz bardziej niecierpliwe, agresywne oraz rządne uznania i władzy. Ta ogólna zmiana ich nastawienia owocuje nasileniem się zjawiska mobbingu.

Mobbing to inaczej długotrwałe i notoryczne prześladowanie kogoś. Zazwyczaj oprawca chce upokorzyć swoją ofiarę lub ją zastraszyć, ale często też dąży do jej poniżenia, izolacji z grupy i utrudnia jej normalne funkcjonowanie w środowisku. Mobbing nazywany jest też terrorem psychicznym (choć obejmuje również fizyczne akty agresji), a jego źródłem może być jedna osoba bądź grupa ludzi.

Problemu mobbingu doświadczyła 7-letnia Ashley Wastakiewicz, która przez ponad rok żyła w ciągłym strachu. Sprawcą jej koszmaru był chłopiec mieszkający w sąsiedztwie, zaś z wybawieniem przyszło dziesiątki motocyklistów.

Całą historię Ashley znajdziecie już na kolejnych tronach.  

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : littlethings.com, yposts.com, wikipedia.org, fecebook.com

Reply