Korzystając z tej metody zapamiętasz 90% tego, czego się uczysz!

Chcesz się uczyć szybciej? Czegokolwiek się uczysz, czy jest to nowy język, gra na instrumencie czy materiał na egzamin, chcesz, by nauka była efektywna. Chcesz, by czas poświęcony na naukę nie był zmarnowany, a wiedza zostawała na długi czas. 

Kluczem do dobrej nauki wcale nie jest ilość czasu na nią poświęcana, ale rezultaty. Czyli to, co naprawdę zostaje w głowie.


1Zasada wiadra i wody

Najłatwiej to, jak nasz mózg zapamiętuje porównać do wiadra z wodą z małym „ale”. Żeby napełnić wiadro wodą, wystarczy wlewać do niego wodę, dopóki nie zacznie przelewać się wierzchem. Nasz mózg tak nie funkcjonuje, nie da się go „zalać” wiedzą. Większość informacji wycieka z mózgu i zapominamy o nich.

2


Analogia do przeciekającego wiadra wydaje się nam bardzo negatywna, ale jest to normalne. Człowiek, pamiętając dosłownie wszystko, zwariowałby. Człowiek pamięta wiele faktów i doświadczeń i doświadczeń, ale nie wszystko. Część po prostu zapominamy.

3


Jak wskazują naukowcy zajmujący się badaniem pamięci, ludzie pamiętają:

  • 5% z tego, co nauczyli się podczas wykładów
  • 10% z tego, co sami przeczytali – książki, artykuły
  • 20% z tego, co poznali za pomocą pomocy audiowizualnych – filmy, aplikacje
  • 30% z tego, co widzą, jak robi to ktoś inny
  • 50% z tego, co mówi się, gdy dyskutuje się w grupie
  • 75% z tego, co nauczyli się, kiedy regularnie to ćwiczą
  • 90% z tego, co właśnie poznali i musieli użyć od razu w praktyce np. wytłumaczyć innym.

Jak się uczymy?

Zajęcia, na których się czyta  i pokazuje zdjęcia są najczęściej praktykowane, jednak nawet 80% z tego, co wyłoży nam nauczyciel czy wykładowca nam ucieka. Po prostu uczymy mózg biernego przyjmowania informacji, nie zapamiętywania i korzystania z informacji. Chcesz wiedzieć, jak należy się uczyć? Zobacz na kolejną stronę!

4

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : lifehack.org

Reply