Niezwykle trafne cytaty o nauce i szkole, które obnażają ciekawą prawdę o edukacji człowieka

 

Wykształcenie to nic innego jak podnoszenie estetyki wnętrza – Ryszard Podlewski.

Szkoła wyrywa dzieci z ciepłego rodzicielskiego kokonu. Uczy je terroryzować innych lub ulegać terrorowi. Uczy okrucieństwa. Uczy, że mama i tata kłamali, mówiąc im, że są jedyni i wyjątkowi – Harlan Coben.

Okres nauki to czas, w którym bywasz pouczany przez kogoś, kogo nie znasz, o rzeczach, o których nie chcesz wiedzieć – Gilbert Keith Chesterton.

Nudni nauczyciele, którzy nie potrafią przekazywać wiedzy w atrakcyjny sposób, są ogromnym zagrożeniem dla edukacji! Przypominają roboty, zaprogramowane do wykonania określonych czynności. A edukacja jest kreowaniem umysłów – Philip Zimbardo.

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy –  Leonardo da Vinci.

 

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć – Albert Einstein.

Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje – Albert Camus.

Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże – Isaac Asimov.

 

Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania – Fiodor Dostojewski.

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony – Stefan Żeromski.

Uniwersytety są pełne wiedzy: studenci, przychodzący na pierwszy rok, przynoszą jej trochę, a absolwenci nic nie wynoszą po ostatnim. W ten sposób gromadzi się wiedza – Lawrence Lowell.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : wikiquote.org, zamyslenie.pl

Reply