Kościół wymyślił nowy GRZECH, z którego musimy się spowiadać! Nie wszyscy są z tego zadowoleni

Synod to zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.

Biskupie synody wprowadził w życie Paweł VI. Chodziło o to, żeby biskupi pomagali papieżowi w rozwiązaniu najważniejszych problemów Kościoła w zmieniającym się świecie. Synody mogą być zwyczajne, zwoływane zwykle co trzy lub cztery lata oraz synody nadzwyczajne, poświęcone konkretnemu problemowi.

.

Wyróżnia się ponadto synody specjalne, takie jak synod amazoński. Był to jedenasty synod specjalny. Zgromadzenie odbywało się pod hasłem „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Podczas spotkania poruszono mnóstwo ważnych spraw. Rozmawiano m.in. o sprawiedliwości społecznej, ekologi integralnej, teologi Indian czy o celibacie księży. Ustalono również nowy grzech, z którego każdy chrześcijanin ma obowiązek się wyspowiadać.

Chodzi o grzech nazwany klimatobójstwem. Zgłoszono nawet propozycje, by dopisać go do siedmiu grzechów głównych. Planuje się ponadto wprowadzić kanon ekologiczny, który miałby przypominać wiernym jak dbać o środowisko naturalne i co jest grzechem przeciwko niemu.

Wzywamy wszystkich do ekologicznej moralności. Grzech ekologiczny również istnieje i można go określają jako klimatobójstwo — przekonywał prefekt Paolo Ruffini.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply