4 aktywności, które obniżają inteligencję. Nie rób tego sobie i innym

Niektóre działania obniżają nasze zdolności poznawcze.

Nikt nie osiągnie najlepszego wyniku w teście na inteligencję po wypiciu kilku szklanek whiskey. Brak snu, czy fizyczny ból, który odczuwamy, też mogą wpłynąć na tempo, w którym działa nasz mózg. Jest jednak kilka innych czynników, które zmniejszają siłę umysłu. Niektóre z tych działań i aktywności tylko tymczasowo upośledzają inteligencję, podczas gdy inne mają długofalowe skutki.

Nie są to typowe aktywności, które nas ogłupiają np. przesiadywanie przed telewizorem i bezrefleksyjny odbiór płaskich i niewymagających treści (reality TV, telenowele). Obecność niektórych z nich na tej liście było dla nas prawdziwym zaskoczeniem i pewnie zadziwią również Was.

4 aktywności, które obniżają inteligencję. Nie rób tego sobie i innym

1. Klapsy

Badanie przeprowadzone na dzieciach w Stanach Zjednoczonych wykazało, że maluchy, które dostawały klapsy, miały niższy iloraz inteligencji od ich rówieśników, którzy razów nie dostawali. Naukowcy zrobili testy dzieciom w dwóch grupach wiekowych: 2 – 4 lat i 5 – 9 lat. Wykonano dwa badania z 4-letnim odstępem czasowym.

Testy wykazały, że starsze dzieci, których rodzice stosowali kary fizyczne, rozwinęły IQ o prawie trzy punkty niższe niż od swych rówieśników, którzy bici nie byli. Młodsze maluchy, które dostawały razy, osiągnęły wyniki średnio o 5 punktów niższe od malców, którzy bici nie byli. Dane z całego świata pokazały również, że kraje, w których popularne są kary fizyczne, mają niższe średnie IQ.

Więcej ciekawostek znajdziesz na kolejnych stronach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : listverse.com

Reply