Nietypowy podział Europy. Jak wypadła Polska? Nie do wiary, jak postrzegają nas za granicą!

Zjednoczeni w różnorodności to motto Unii Europejskiej ogłoszone na obradach Parlamentu Europejskiego w 2000 roku.

Faktycznie Europa jest wciąż bardzo różnorodna, a dla przybyszów z Azji czy Ameryki wydaje się wręcz egzotyczna. Na Starym Kontynencie znajduje się 46 państw, które niekiedy bardzo różnią się od siebie, zarówno językiem, jak i kulturą. Nie sposób opisywać wszystkich po kolei, dlatego postanowiono nieco wszystko uprościć.

Stworzono w tym celu serię satyrycznych map. Pokazują, jak za pomocą kilkunastu kryteriów można podzielić Europę. Została zamieszczona na stronie internetowej Movehub, która pomaga ludziom wyjechać za granicę. Ilustracje stworzył projektant Yanko Tsvetkov i w dość zabawny sposób pokazują różnice między wschodem a zachodem oraz południem i północą Europy.

Autor za pomocą prostych ruchów „pociął” mapę i wyodrębnił tereny, które mają ze sobą dużo wspólnego. I tak okazało się, że na wschodzie mieszkają biedni ludzie, którzy są homofobami a na zachodzie bogaci, którzy nie mają nic przeciwko gejom i lesbijkom. Niektórzy uważają, że mapki są szczere aż do bólu, inni zaś, że w ogóle niezgodne z prawdą. A Wy, co myślicie?

Przejdź na kolejne strony i zobacz inne zestawienia.

1 – entuzjaści, melancholicy, depresyjni
2 – klasyczni, nowocześni

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : dailymail.co.uk

Reply