Słyszałeś o przemocy pasywno-agresywnej? Zobacz jak się przed nią bronić, póki nie wyrządziła ci krzywdy

Częściej mamy do czynienia z przemocą pasywno-agresywną niż otwartą, a z nią też należy sobie radzić, bo nie pozostaje bez wpływu na nasze życie.

Często słyszymy o zachowaniach pasywno-agresywnych, jednak nie zawsze dokładnie wiemy, co to takiego. Otóż w obrębie zachowań pasywno-agresywnych mieszczą się wszystkie działania, które są agresją, ale nie wyrażoną wprost. Nie będzie to krzyk, czy przemoc, ale dręczenie, upór, dąsanie się i nie wykonywanie poleceń. Jest to także pozostawianie wiadomości innym, wyrażanie agresji, ale nie wprost.

Ludzie, którzy mają tendencję do ciągłego unikania konfliktów często padają ofiarą własnej agresji pasywnej. Rozwija się w nich agresor, który pozornie jest miły, ale naprawdę napędza go wrogość i gniew. Człowiek pasywno-agresywny nigdy nie powie czego chce, ale będzie drobnymi uszczypliwościami atakował cię i psuł ci dobre samopoczucie. Będzie manipulował otoczeniem, by dostać to, co chce, ale nie powie tego wprost.

passiveaggressivenotes.com

Zachowanie pasywno-agresywne ujawnia się, gdy dana osoba nie potrafi powiedzieć „nie”, godzi się na jakąś sytuacje, a potem całą sobą wyraża zaprzeczenie tej zgody. Taka osoba jest tak miła, że much by nie skrzywdziła, jednak swoim zachowaniem będzie dążyła do jej samobójstwa. Takie zachowania przejawiają się w wielu formach:

  • sarkazm
  • subtelny sabotaż
  • udawanie niezrozumienia
  • brak współpracy
  • celowe unikanie, opóźnianie

Jak sobie z tym radzić? Są i na to sposoby, które jeśli poznasz i zastosujesz, przyniosą korzyści: pozbycie się z otoczenia wampira energetycznego, który blikuje twój rozwój.

passiveaggressivenotes.com

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : lifehack.org

Reply