Przez 35 lat jadła tylko eucharystię i przeżywała męki Chrystusa. Przepowiedziała Polsce niezwykłą przyszłość

Z każdym piątkiem stygmatów przybywało. Były wszędzie tam, gdzie rany umęczonego Chrystusa: w boku, gdzie przebito go włócznią, na rękach, plechach, głowie i ramionach. Według kilku źródeł rany te nigdy się nie zagoiły ani nie spowodowały żadnego zakażenia. Znaleziono je na ciele Teresy w chwili jej śmierci. Kobieta przeżywała mękę Chrystusa i doznawała jego cierpienia w każdy kolejny piątek przez 36 lat swojego życia, łącznie 725 razy.


Kobieta odmówiła też spożywania innych posiłków oprócz eucharystii, nie piła też wody. Lekarz medycyny Otto Seidel i cztery franciszkańskie zakonnice obserwowali ją 24 godziny na dobę przez dwa tygodnie. Nie znaleźli dowodów na to, że dziewczyna jadła coś lub piła. Potwierdzili, że nie spożywała nic oprócz jednej konsekrowanej św. hostii dziennie i nie doznała żadnych skutków ubocznych, utraty wagi ani odwodnienia.

Cały czas miała też wizje. Niektóre dotyczyły przyszłości Europy i świata. W jednej z nich szczególne miejsce miała Polska:

Największe zło czeka German, którzy swoją pychą niszczyli i zabijali, jednak zapomnieli, że Ja jestem i, że mogę stworzyć dla Was dziurę pełną ognia, w której Wasze uczynki dopadną Was samych. Myśleliście, że jesteście lepsi, że posiadacie siłę nadludzi, jednak zniszczyliście swoje dziedzictwo na wieki! Czeka Was zagłada Berlina, który jest miejscem ciemności i bezprawia. Biada, także Albionie (przyp. red. Anglii) który wybrał mamonę zamiast Mnie. Skruszcie się i nawróćcie! – nakazywała.

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej – zapowiadała.

Teresa zmarła 18 września 1962 r. wskutek nagłego zatrzymania krążenia. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply