Resocjalizacja poprzez opiekę nad zwierzętami. Poznaj skutki tego śmiałego pomysłu pomocy więźniom

W życiu łatwo się pogubić, co potrafi doprowadzić za więzienne kraty. Pobyt tam daje szansę na poprawę i zmianę zachowania, co nazywane jest resocjalizacją. Sposobów na pomoc osadzonym jest wiele, jednak ten zastosowany w zakładzie penitencjarnym Fulton County Jail w Atlancie jest wyjątkowy, ponieważ angażuje psy oczekujące na adopcję. 

Program „Canine CellMates” zakłada przyjęcie przez więźnia pod opiekę psa, który ma być skierowany ze schroniska  do adopcji. Pies i osadzony spędzają ze sobą dwa miesiące, podczas których zwierzęciem opiekuje się tylko wyznaczony do tego więzień. W tym czasie jego zadaniem jest przeprowadzenie szkolenia, które pomoże psu łatwiej odnaleźć się u nowych właścicieli i nauczy go ogłady.


Psy wspomagają proces resocjalizacji amerykańskich więźniów.

psy-1


Korzyść z realizacji programu jest obopólna. Psy, często z trudną przeszłością, na nowo uczą się ufać ludziom i nabywają prawidłowych zachowań, które zwiększają ich szansę na adopcje. Psy są znacznie weselsze niż te, które czekają na nowych właścicieli w schronisku. Skazani zaś uczą się odpowiedzialności, cierpliwości, wrażliwości oraz zyskują miłego towarzysza, który pomaga walczyć np. z depresją powstałą w wyniku długotrwałej izolacji.

Psy i więźniowie mają dwa miesiące na zbudowanie wzajemnego zaufania.

psy-2


Program prowadzony jest w zakładzie karnym w Atlancie w USA i zyskał bardzo pozytywną ocenę przedstawicieli władz. Psy z programu szybciej znajdują nowy dom, zaś więźniowie lepiej znoszą negatywne skutki pozbawienia wolności. Opieka nad psami, która ukazuje bezinteresowne dobro tkwiące w zwierzętach, pomaga skazanym w zmianie zachowania oraz udowadnia, że okazywanie serca innym jest przyjemne i satysfakcjonujące.

Wszyscy potrzebują ciepła i wsparcia, nawet Ci, którzy do tej pory rzadko okazywali dobroć.

psy-3

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : curioctopus.it

Reply