Słowo „e-mail” ma już 34 lata. Czy wiecie, że wymyślił je 14-letni chłopiec z Indii?

Posiadanie konta e-mail jest w dzisiejszych czasach praktycznie wymogiem, gdyż bez niego trudno byłoby załatwić wiele spraw, również o charakterze oficjalnym i urzędowym. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej zyskała tak ogromną popularność, ponieważ  jest bardzo wygodna, tania i szybka. 

Wiadomości e-mail i poczta elektroniczna mają wielu ojców, ponieważ kilku naukowców przyczyniło się do powstania wirtualnej poczty, jaką dziś znamy i z jakiej powszechnie korzystamy. Odkrycia jednych badaczy inspirowały drugich, którzy udoskonalali dotychczasową wizję, ale też starali się zrealizować nowe własne pomysły. Wśród nich jest Shiva Ayyadurai, 14-letni chłopiec, który wymyślił i zastrzegł słowo e-mail.


maila-pas


Początków e-mali można dopatrywać się w wynalazku telegrafu, który również wykorzystywał sygnał elektryczny do przekazania zakodowanej wiadomości. Choć telegrafowi daleko do poczty elektronicznej, to dla wielu mógł on być inspiracją, np. dla naukowców, którzy w połowie lat sześćdziesiątych wymyślili sposób przesyłania listów pomiędzy użytkownikami tego samego komputera. Choć ich dokonanie było ważnym wydarzeniem w rozwoju cyfrowej komunikacji, to wynalazek adresu poczty elektronicznej wciąż pozostawał nieznany.

XX wiek przyniósł ogromne zmiany w sposobach komunikowania się ludzi na odległość

email-268494_960_720


Kolejny ważny krok w historii e-maila poczynił programista Raymond S. Tomlinson, który w 1971 roku stworzył adres skrzynki pocztowej wykorzystując znak @ i wysłał wiadomość, którą dziś uważa się za pierwszy wysłany drogą elektroniczną list. Ów list na swoją nazwę musiał poczekać jeszcze ponad dekadę, ponieważ słowo e-mail wymyślono dopiero w 1982 roku. Autorem określenia był nastolatek z Indii Shiva Ayyadurai , który przeprowadził się z rodzicami do Stanów Zjednoczonych.

Słynna „małpka” w adresie mailowym pojawiła się na początku lat siedemdziesiątych

Więcej o dokonaniach  Ayyadurai dowiecie się z kolejnej strony. 

spider-monkey-637062_960_720

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : viralsection.com

Reply