Słowo „e-mail” ma już 34 lata. Czy wiecie, że wymyślił je 14-letni chłopiec z Indii?


Ayyadurai nie tylko wymyślił popularną dziś nazwę e-mail i ją opatentował, ale także opracował wiele funkcji systemu poczty elektronicznej. Młody wynalazca przyznał, że inspiracje czerpał z życia i starał się przenosić swoje spostrzeżenia do świata komputerów. Jego system zawierał wszystkie podstawowe elementy poczty, jakich dziś używamy: skrzynkę odbiorczą, skrzynkę nadawczą, książkę adresową, notatnik, kopie robocze czy spinacze (załączniki).

Ayyadurai wymyślając nazwę e-mail na trwałe wpisał się do historii informatyki

mail-1


Stworzone przez nastolatka oprogramowanie początkowo było wykorzystywane tylko na Uniwersytecie Medycyny i Stomatologii w New Jersey, ale jego przydatność i funkcjonalność były tak duże, że rozpowszechniono je wśród innych użytkowników sieci. Wkład Ayyadurai w rozwój współczesnej poczty elektronicznej był istotny i należy o nim pamiętać, bo z jego pomysłów na organizację przestrzeni wirtualnej poczty z powodzeniem korzystamy do dziś.

Wiadomości e-mail są bardzo popularną formą komunikacji

apple-691323_960_720

 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : viralsection.com

Reply