Oto najkrótszy test na inteligencję na świecie. Choć zawiera tylko trzy pytania, jedynie 6% ludzi potrafi go w całości poprawnie rozwiązać

Inteligencja to jedna z najbardziej cenionych cech człowieka.

Pod pojęciem inteligencji rozumie się umiejętność zauważania i analizowania zmian zachodzących w otoczeniu oraz adaptację do nich. To także zdolność do uczenia się i wykorzystywania posiadanej wiedzy, w zależności od zaistniałej sytuacji. Najprościej mówiąc, inteligencja to cecha naszego umysłu, przekładające się na sprawność procesów myślowych.

Oto najkrótszy test na inteligencję na świecie. Choć zawiera tylko trzy pytania, jedynie 6% ludzi potrafi go w całości poprawnie rozwiązać

 

Najczęściej do sprawdzenia poziomu inteligencji, czyli IQ, stosuje się długie i skomplikowane testy. Ich wadą jest to, że wypełniający szybko tracą koncentrację przy rozwiązywaniu zadań, a także często odczuwają zniechęcenie, ponieważ ilość pytań ich przytłacza i czują, że źle odpowiadają. Dlatego właśnie skonstruowano super szybki test, wskazujący na wysoki, średni i niski poziom inteligencji.

Test składa się z zaledwie trzech pytań, a wyniki interpretuje się bardzo szybko: 3 poprawne odpowiedzi – wysoka inteligencja, 2 poprawne odpowiedzi – średnia inteligencja i jedna poprawa odpowiedź- niska inteligencja.

Oto najkrótszy test na inteligencję na świecie. Choć zawiera tylko trzy pytania, jedynie 6% ludzi potrafi go w całości poprawnie rozwiązać

 

Zadanie 1:

Ołówek i gumka do mazania kosztują razem 1,1 $. Ołówek kosztuje o 1 $ więcej niż gumka. Jak jest cena gumki?

Zadanie 2:

5 maszyn w ciągu 5 minut produkuje 5 przedmiotów. Ile czasu zajmie 100 maszynom wyprodukowanie 100 przedmiotów?

Zadanie 3:

Na powierzchni stawu rosną lilie wodne. Codziennie ich ilość zwiększa się dwukrotnie.  Kwiaty całkowicie zarosną staw po 48 dniach. Ile czasu potrzeba liliom, by pokryły połowę powierzchni stawu?

Życzymy powodzenia, a poprawne odpowiedzi, znajdziecie już na drugiej stronie. 

Oto najkrótszy test na inteligencję na świecie. Choć zawiera tylko trzy pytania, jedynie 6% ludzi potrafi go w całości poprawnie rozwiązać

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : dedbees.net

Reply