Wielki Kanion w Kolorado dowodem na to, że historia Arki Noego była prawdziwa? Naukowiec Andrew Snelling jest o tym przekonany!

Wielki Kanion w Kolorado to największy i najgłębszy przełom rzeki na naszej planecie.

Rozciąga się 446 km lądu i ma szerokość od około 800 m do aż 29 km. Jego najgłębszym miejscem jest potężny Wąwóz Granitowy położony prawie 2 km niżej od krawędzi skał. Choć to bardzo popularne miejsce, naukowcy nadal głowią się nad pytaniem, w jaki sposób powstało. Istnieją różne hipotezy na temat jego genezy. Najbardziej rozpowszechniona mówi o tym, że proces powstawania był wydłużony w czasie.

Według niej kanion zaczął powstawać około 17 mln lat temu, a w pełni ukształtował się od 5-6 mln lat wstecz. Do jego obecnego wyglądu przyczyniła się zaś rzeka Kolorado, która przez cały ten czas oddziaływała na skały.

Australijski geolog Andrew Snelling ma jednak inną teorię na temat jednej z większych naukowych zagadek naszych czasów. Jego zdaniem Wielki Kanion to dowód na to, że biblijna powódź była prawdziwa i objęła swoim zasięgiem całą planetę!

Snelling spędził prawie cztery lata próbując uzyskać pozwolenie na zebranie około 15 – kilogramowych skał z czterech różnych miejsc w kanionie. Park jednak odmówił mu zgody, nie pozwalając na wyniesienie skał poza jego obręb.

Jak twierdzi mężczyzna, park odmówił nie z powodu zasad, czy przepisów, ale z powodu jego przekonań. Naukowiec jest bowiem zagorzałym kreacjonistą. Współpracuje z organizacją Genesis i twierdzi, że odpowiedzi na pytania nie należy szukać w badaniach naukowych, ale przede wszystkim w Biblii.

Jakie dowody ma na myśli naukowiec? Czytaj o tym na następnej stronie.

lling twierdzi, że gdyby pozwolono mu zabrać kamienie, mógłby udowodnić swoją teorię. Oskarżył nawet o dyskryminację religijną dyrekcję parku Kolorado, gdy ta nie pozwoliła mu zabrać z niego kamieni. Hipoteza Snellinga opiera się na prostym założeniu, że twierdzenie, iż kanion żłobiony był w ciągu milionów lat, jest fałszywe. Jego zdaniem tak ogromne wyżłobienie mogła spowodować tylko ogromna ilość wody naraz, powódź o potężnym zasięgu, która w krótkim czasie rozprzestrzeniła się na cały glob.

Jak ten ogromny kataklizm opisany został w Biblii? Bóg kazał zbudować Noemu arkę, na której Noe miał zgromadzić po parze z każdego gatunku zwierząt, zamknąć tam i ocalić podczas powodzi, która miała trwać 40 dni i nocy.  Według Snelliga to właśnie wtedy powstał Wielki Kanion.

Naukowiec nie tłumaczy jednak jakim cudem zwykły mężczyzna mógł własnymi rękami zbudować statek tak wielki, by zmieścić na nim wszystkie gatunki zwierząt. Zamiast tego każe szukać śladów arki w rejonie tureckiej góry Ararat i Mount Sulejmana. Do tej pory nikt jej jednak nie znalazł.

 

 

 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply