Oto 9 zachowań charakterystycznych dla ludzi z wysokim intelektem. Sprawdź, ile z nich można zaobserwować u Ciebie

„Inteligencja jest to choroba umysłowa – na szczęście mało rozpowszechniona” – Ambrose Bierce.

Ludzie różnią się od siebie pod wieloma względami, również w kwestii sprawności umysłu. Jedni łatwo przyswajają informacje, potrafią wyciągać logiczne wnioski i zawsze analizują rzeczywistość, zaś drudzy mają spore kłopoty z opanowaniem wiedzy, orientacją w świecie i adaptacją do zmian.

Oto 9 zachowań charakterystycznych dla ludzi z wysokim intelektem. Sprawdź, ile z nich można zaobserwować u Ciebie

 

Inteligencja z definicji nazywana jest zdolnością pojmowania, która obejmuje sposób odbierania świata i jego interpretacji oraz umiejętność zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania. Inteligencja odpowiada za to, w jaki sposób człowiek reaguje na otoczenie, myśli i radzi sobie w trudnych sytuacjach. Badacze wyróżnili kilka typów inteligencji, m. in. logiczną, językową, wizualno-przestrzenną czy interpersonalną.

Osoby o wysokim poziomie intelektu zachowają się w podobny sposób, ponieważ potrafią dogłębniej analizować rzeczywistość i radzić sobie z nią. Psycholodzy wyróżnili 9 zachowań charakterystycznych dla osób inteligentnych.

Oto 9 zachowań charakterystycznych dla ludzi z wysokim intelektem. Sprawdź, ile z nich można zaobserwować u Ciebie

 

1. Samokrytycyzm

Ludzie inteligentni są bardziej skłonni do samokrytyki, ponieważ lepiej dostrzegają jej konstruktywny aspekt. Wiedzą, że podstawową funkcją krytyki jest pobudzanie do zmian na lepsze, a nie ośmieszanie. Osoby inteligentne oczekują szczerych opinii i przyjmują je bez urazy, gdyż wiedzą, że pomogą im one zmienić się na lepsze i dojść do perfekcji.

Opis kolejnych zachowań znajdziecie na następnych stronach artykułu.

Oto 9 zachowań charakterystycznych dla ludzi z wysokim intelektem. Sprawdź, ile z nich można zaobserwować u Ciebie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : mediamag.am, wikipedia.org

Reply