Oto 9 zachowań charakterystycznych dla ludzi z wysokim intelektem. Sprawdź, ile z nich można zaobserwować u Ciebie

„Inteligencja jest to choroba umysłowa – na szczęście mało rozpowszechniona” – Ambrose Bierce.

Ludzie różnią się od siebie pod wieloma względami, również w kwestii sprawności umysłu. Jedni łatwo przyswajają informacje, potrafią wyciągać logiczne wnioski i zawsze analizują rzeczywistość, zaś drudzy mają spore kłopoty z opanowaniem wiedzy, orientacją w świecie i adaptacją do zmian.

 

Inteligencja z definicji nazywana jest zdolnością pojmowania, która obejmuje sposób odbierania świata i jego interpretacji oraz umiejętność zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania. Inteligencja odpowiada za to, w jaki sposób człowiek reaguje na otoczenie, myśli i radzi sobie w trudnych sytuacjach. Badacze wyróżnili kilka typów inteligencji, m. in. logiczną, językową, wizualno-przestrzenną czy interpersonalną.

Osoby o wysokim poziomie intelektu zachowają się w podobny sposób, ponieważ potrafią dogłębniej analizować rzeczywistość i radzić sobie z nią. Psycholodzy wyróżnili 9 zachowań charakterystycznych dla osób inteligentnych.

 

1. Samokrytycyzm

Ludzie inteligentni są bardziej skłonni do samokrytyki, ponieważ lepiej dostrzegają jej konstruktywny aspekt. Wiedzą, że podstawową funkcją krytyki jest pobudzanie do zmian na lepsze, a nie ośmieszanie. Osoby inteligentne oczekują szczerych opinii i przyjmują je bez urazy, gdyż wiedzą, że pomogą im one zmienić się na lepsze i dojść do perfekcji.

Opis kolejnych zachowań znajdziecie na następnych stronach artykułu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : mediamag.am, wikipedia.org

Reply