Lista 10 zasad niezależnej kobiety sukcesu. Jej autorem jest Michael Labkovsky, znany psycholog z 30-letnim doświadczeniem

Wyznawane przez człowieka wartości, determinują jego życiową sytuację.

Stare przysłowie mówi, że każdy jest kowalem własnego losu. Trudno się z tym nie zgodzić, bo choć życie składa się z wielu przypadkowych zdarzeń, to już reakcje na nie, nie są dziełem przypadku, lecz wyrazem indywidualnej życiowej postawy jednostki.

Sposób odbierania świata i osadzania się w nim, jest bardzo ważny, bo rzutuje na całą egzystencję człowieka. Stosowanie się do określonych zasad, reguł czy norm, pociąga za sobą konkretne konsekwencje, które pomagają  lub przeszkadzają w osiągnięciu sukcesu.

Nad problem wyzwanych dewiz w kontekście kształtowania się życiowej sytuacji, pochylił się Michael Labkovsky. Ten znany i ceniony rosyjski psycholog stworzył listę 10 zasad, których przestrzeganie sprawi, że kobieta osiągnie sukces i niezależność. Oczywiście aby tak się stało, zasad trzeba przestrzegać sumiennie i nie traktować ich wybiórczo.

www.jcc.ru


1. Naucz się polegać na sobie

Chcąc osiągnąć sukces, trzeba mieć przekonanie, że jedyną osobą, na którą w 100% można liczyć, jesteśmy my sami. Uzależnianie się w jakikolwiek sposób od innych ludzi i liczenie na ich pomoc, zwiększa ryzyko niewykonania planu i wystąpienia komplikacji. Dodatkowo scedowanie na kogoś swoich spraw, odbiera kontrolę nad sytuacją.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : devorbacutine.eu

Reply