Wierszyki i życzenia urodzinowe po angielsku. Zachwycisz nimi i okażesz pamięć bliskiej osobie

Urodziny obchodzi się niemal wszędzie na świecie. Językiem powszechnie używanym zagranicą jest natomiast angielski. Jak złożyć w tym języku życzenia urodzinowe? Oto kilka najciekawszych propozycji.

Język angielski jest czasami nazywany uniwersalnym językiem ludzkości.

Jest to język najczęściej używany w kontaktach międzynarodowych. Nie wiadomo, jak wielu ludzi zna choćby jego podstawy, podejrzewa się jednak, że nawet osobom, które nigdy nie uczyły się obcej mowy, wyrażenia i zwroty z j. angielskiego musiały obić się o uszy.

Powszechny angielski

Angielszczyzny uczymy się w szkole. Wiedza ze szkolnej ławy nieużywana w praktyce idzie jednak „w las”. O ile niektóre zwroty pamiętamy, bo przydają się nam na co dzień w pracy, czy w rozmowach z przyjaciółmi z zagranicy, o tyle wyuczone formułki szybko się zapominają. W efekcie mamy problem ze specjalistycznym słownictwem i niekiedy brakuje nam słów, by, o coś zapytać, czy wyrazić jakąś myśl.

Jednocześnie świat stał się globalną wioską. Kraje Europy stanowią dziś coraz ciekawszą mieszankę kultur i narodowości. Większa liczba obcokrajowców w naszym otoczeniu sprawiła, że nie trzeba nigdzie jechać, by poznać kogoś z zagranicy. Przyjaźnie międzynarodowe kwitną również tutaj, „na naszym podwórku”. Nie mamy barier językowych. Język angielski pozwala nam się porozumieć prawie z każdym, jak jednak sformułować w nim życzenia urodzinowe? To już większy problem.

Podpowiedzią niech będą poniższe propozycje.

Życzenia urodzinowe po angielsku: tradycyjne, krótkie, zabawne, wierszyki, SMS

1. „Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday.” – Jesteś o rok starszy/a, lecz nie zmieniłeś/aś się ani trochę. To wpaniałe, ponieważ jesteś idealny/a właśnie takim/ą. Wszystkiego najlepszego.

2. „Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday.” – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w życiu. Niech ten dzień przyniesie Ci gratisową porcję szczęścia.

3. „I wish that for every extra candle on your cake, you receive an extra reason to smile. Happy Birthday to you!” – Życzę Ci, żebyś za każdą dodatkową świeczkę na Twoim torcie, otrzymywał/otrzymywała dodatkowy powód do uśmiechu. Wszystkiego najlepszego!

4. „On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY!” – W tym wyjątkowym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego oraz wszelkiej radości, jakiej możesz doświadczyć. Bądź błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Oby Twoje urodziny były wspaniałe i czekała Cię ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

5. „Wishing you a day filled with love and cheer. May you be surrounded by all your loved ones. May this year bring you prosperity, fortune and friendship. Happy Birthday to you.” – Życzę Ci dnia wypełnionego miłością i radością. Bądź otoczony/a przez Twoich bliskich. Niech ten rok przyniesie Ci powodzenie, szczęście i przyjaźń. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin.

6. „Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday.” – Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy, nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza dziś – w Twe urodziny.

7. „Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!”

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Będą wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

8. „Today is your day to celebrate
Your day to be the star
So let the ones you love all cheer
And say how special you are.”

Dzisiaj jest Twój dzień by świętować
Twój dzień by być gwiazdą,
Więc pozwól tym, których kochasz wiwatować
I mówić jak wyjątkowy jesteś.

9. „May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer” – Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radonymi uśmiechami, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i mnóstwem dobroci.

10. „I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today! – Z okazji Twoich urodzin życzę Ci Przyjacielu wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości!

11. „Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less.” – Myślę o Tobie w dniu Twoich urodzin i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że ten dzień jest równie wspaniały jak Ty sam/a, należy Ci się wszystko, co najlepsze i ani trochę mniej.

12. „It is not enough to celebrate just one day, so celebrate EVERY day for the rest of your life. But start today. Happy Birthday.” – Świętowanie przez jeden dzień w roku to zdedycowanie za mało. Świętuj KAŻDEGO dnia, zaczynając od dziś. Wszystkiego najlepszego.

Po następne życzenia urodzinowe w języku angielskim sięgnij na następną stronę.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : po-angielsku.com, poangielsku.com

Reply