Wierszyki i życzenia urodzinowe po angielsku. Zachwycisz nimi i okażesz pamięć bliskiej osobie

13. „May your big day be as special as you are” – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy, jak Ty.

14. „Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun!” – Życzę Ci wyjątkowego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!

15. „Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you” – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok, przez który miałam/miałem szczęście Cię znać.

Wierszyki i życzenia urodzinowe po angielsku. Zachwycisz nimi i okażesz pamięć bliskiej osobie

16. „Instead of counting candles
Or tallying the years
Contemplate your blessings now
As your birthday nears.”

Zamiast zliczyć świeczki
Albo mijające lata
Pomyśl o błogosławieństwach,
Bo nadchodzą Twoje urodziny.

17. „A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend!” – Przyjaciel to ktoś, kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś, kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!

18. „You get more perfect and beautiful as the years pass by. Even though it is your birthday, I feel like I am the one who got the gift. You get presents while I get your presence.” – Z upływem lat stajesz się coraz piękniejsza i coraz bardziej idealna. To Twoje urodzine, ale to ja dostaem/am prezent – Twoją obecność przy mnie.

Wierszyki i życzenia urodzinowe po angielsku. Zachwycisz nimi i okażesz pamięć bliskiej osobie

19. „Some people look old and feel young. Some people look young and feel old. Some people like us look young and feel young. Feels good to party on your birthday doesn’t it?” – Niektórzy ludzie wyglądają staro, a czują się młodo. Inni wyglądają młodo, ale czują się staro. A  ludzie tacy, jak my wyglądają młodo i czują się młodo. To dobra wróżba przed urodzinową imprezą, prawda?

20. „Wishing my friend a beautiful day
Hopes and dreams I’m sending your way
May all be good and all come true
On this very special day for you!”

Życzę Ci przyjacielu pięknego dnia
Wysyłam w Twoją stronę nadzieję i dobre życzenia,
Niech wszystko będzie wspaniałe i spełnią się marzenia
W tym wyjątkowym dla Ciebie dniu!

Wierszyki i życzenia urodzinowe po angielsku. Zachwycisz nimi i okażesz pamięć bliskiej osobie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : po-angielsku.com, poangielsku.com


Reply