Artysta wziął 20 różnych leków i narkotyków, by namalować obrazy ukazujące, co odczuwa człowiek w poszczególnych stanach odurzenia

Sztuka wymaga poświeceń od artysty, a czasem nawet narażenia życia.

Prawdziwy artysta nie wyznacza swojej sztuce granic i nie boi się kreacji twórczej, dlatego realizuje wszystkie śmiałe pomysły. Gdyby nie wyobraźnia i odwaga, nie powstałoby wiele dzieł, które w ciekawy sposób ukazują człowieka i jego życie.

Sztuka jest swoistego rodzaju wyrazem stanu emocjonalnego człowieka. Artysta tworząc ulega pewnym nastrojom, przemyśleniom czy ogólnym wpływom epoki, dlatego dzieła sztuki stanowią bardzo ciekawe studium psychiki człowieka.

Ze sztuką i psychologią postanowił zabawić się Brian Pollett. To grafik mieszkający w San Francisco, który postanowił ukazać różne świadomości człowieka. Jak przenosił swój umysł w odmienne stany? Za pomocą leków i narkotyków.

Malarską interpretację różnych stanów odurzenia znajdziecie na dalszych stronach artykułu. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : deadbees.net

Reply