Różnica w wysokości emerytur na całym świecie jest ogromna. A gdzie w tym zestawianiu plasują się polscy seniorzy?

 

Praca to bardzo ważny element życia człowieka, ponieważ pozwala mu na zapewnienie sobie utrzymania, ale też rozwija jego kompetencje i daje satysfakcję. Po wielu latach ciężkiej i uczciwej pracy, każdemu należy się odpoczynek i godna emerytura.

Dla jednych emerytura jest czasem wyczekiwanym, ale innym spędza sen z powiek. Niestety miliony ludzi wie, że świadczenie emerytalne jakie otrzymują seniorzy w ich kraju, nie pozwoli im na zapewnienie sobie godnej egzystencji. Wielu emerytów musi więc pracować, pomimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia.


height-of-pensions-in-the-world-p


Wysokość emerytury jest zależna nie tylko od składek, jakie płaci pracownik na swoje przyszłe świadczenie emerytalne, ale też od ogólnej sytuacji państwa i kondycji jego gospodarki. W zamożnych krajach emeryci odpoczywają godnie, stać ich na utrzymanie, leki, a nawet na dalekie podróże. W państwach słabo rozwiniętych wielu seniorów żyje na granicy ubóstwa i musi liczyć na pomoc innych, ponieważ inaczej nie byliby w stanie przeżyć od pierwszego do pierwszego.

Nie dla każdego człowieka wizja emerytury jest przyjemna

height-of-pensions-in-the-world-23


Polscy emeryci nie mają najłatwiejszej sytuacji finansowej, ale warto zobaczyć, jak wygląda ona na tle innych państw. Poniżej prezentujemy najniższe możliwe wysokości emerytur w ponad 20 państwach z różnych stron świata. Zestawienie otwierają państwa z najniższymi świadczeniami. Na którym miejscu jest Polska? Sprawdźcie.

1. Węgry

106$ = ok. 404 złote

height-of-pensions-in-the-world-19


2. Argentyna

124$ = ok. 474 złote

Czy Polska będzie w pierwszej dziesiątce? Jaka jest różnica między najniższymi, a najwyższymi emeryturami na świecie? Odpowiedzi znajdziecie na kolejnych stronach.

height-of-pensions-in-the-world-3

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : brightside.me

Reply