Stary Indianin przekazuje wnukowi ważną życiową prawdę. Warto jej posłuchać, bo wiele mówi o człowieku i jego naturze

Świat zmienia się, ale natura człowieka zostaje taka sama.

Dorośli mają za zadanie wyjaśnić dziecku co jest dobre, a co złe, pokazać mu jakie prawidłowości rządzą światem i przygotować je do podejmowania samodzielnych decyzji. To bardzo trudne zadanie, bo trzeba mówić o trudnych sprawach prostym językiem, tak by dziecko zrozumiało i wyciągnęło wnioski z tego, co usłyszało.

Idealnym sposobem na wyjaśnienie skomplikowanych zagadnień, jest użycie metafory. Dzięki temu językowemu środkowi stylistycznemu, można dokonać trafnego porównania, które jasno i zrozumiale zobrazuje omawianą kwestię.

Metafory często spotyka się w różnego rodzaju legendach czy podaniach ludowych. To zaś sprawia, że opowieści przodków są bardzo przydatne podczas rozmów z dziećmi, gdy trzeba wyjaśnić im, dlaczego człowiek i otaczający go świat, są tak skomplikowane.

Ogromne bogactwo legend można znaleźć w kulturze indiańskiej, ponieważ rdzenni mieszkańcy obu Ameryk, ustnie przekazywali sobie przez wieki wiedzę i życiową mądrość. W efekcie zgromadzili oni wiele przypowieści, które skłaniają człowieka do refleksji nad sobą i światem.

Legenda o walce dwóch wilków, jaką chcemy Wam opowiedzieć, to opowieść wywodząca się z plemienia Cherokee. To dialog sędziwego i doświadczonego życiem dziadka z wnukiem, który mówi o dwoistości natury człowieka i jego wolnej woli.

Koniecznie odwiedźcie kolejną stronę i skorzystajcie z indiańskiej mądrości przekazywanej od setek lat. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : curioctopus.it

Reply