83% wody kranowej na świecie jest zanieczyszczona plastikiem! Najnowsze badania z Waszyngtonu pokazują, świat staje się wielkim wysypiskiem śmieci

Początkiem wszechrzeczy jest woda – Tales z Miletu.

Obecność wody jest podstawą życia na Ziemi, a jej brak szybko unicestwiłby całą ludzkość. Choć ten płyn ma życiodajną moc i kluczowe znaczenie dla istnienia człowieka, to wciąż jego zasoby nie są we właściwy sposób szanowanie i chronione, dlatego jej jakość z roku na rok spada, co stanowi potencjalne zagrożenie dla milionów ludzi.

Woda, czyli tlenek wodoru, to związek chemiczny, który występuje w trzech stanach: ciekłym, gazowym (para) i skupienia (lód). Jest to jedna z najpopularniejszych substancji w całym wszechświecie, a zdecydowana większość wody występującej na Ziemi jest słona (97%).

Woda jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom, ponieważ uczestniczy w przebiegu wielu reakcji metabolicznych oraz jest kluczowa dla transportu wewnątrzustrojowego. Dodatkowo pomaga oczyszczać organizm czy regulować jego temperaturę. Stanowi około 70% masy ciała dorosłego człowieka.

Ostatnio problem jakości wody zainteresował dziennikarzy z „OrbMedia”, organizacji non-profit z Waszyngtonu. Zaniepokojeni ilością plastikowych odpadów, postanowili sprawdzić, jak ich obecność wpływa na jakość świadkowych zasobów wody. Prawda okazała się druzgocząca…

Do badań laboratoryjnych pobrano 159 próbek wody kranowej z kilkudziesięciu państw z różnych kontynentów. Niestety aż 83% z nich zawierało w sobie cząstki plastiku, co oznacza, że miliony ludzi codzienne jest podtruwanych niewielkimi ilościami tworzyw sztucznych! Średnia ilość cząsteczek plastiku w litrze wody wynosiła 4,34.

Więcej o plastiku w wodzie i zagrożeniu jakie niesie, przeczytacie na drugiej i trzeciej stronie. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : bild.de, orbmedia.org, wikipedia.org

Reply