Zawody, które źle wpływają na osobowość i życie prywatne. Jeśli wykonujesz któryś jesteś w grupie wysokiego ryzyka

2. Lekarze

Codzienne obcowanie z chorobami, cierpieniem i problemami innych sprawia, że lekarze budują wokoło siebie mur zobojętnienia. Są cyniczni i zimni, ponieważ co dzień spotykają się ze śmiercią i problemami, które przerastają innych. Często prócz chłodu ich sposobem na ochronę przed stresem i strachem jest czarny humor i sarkazm. Nawyk ukrywanie emocji i traktowanie wszystkiego na chłodno powoduje niechęć do dzielenia się problemami i tworzenia bliskich relacji.

Zawody, które źle wpływają na osobowość i życie prywatne. Jeśli wykonujesz któryś jesteś w grupie wysokiego ryzyka

3. Nauczyciele

Uczenie innych dzieci może bardzo wpływać na życie rodzinę nauczycieli. Najczęściej są oni autorytarni, konserwatywni, monologizują i ustalają zasady, nie uznają za istotne zdania innych. Kiedy nauczyciel ma cały dzień do czynienia z dziećmim podobnie zaczyna traktować swoich krewnych. Tłumaczy im coś kilka razy, udziela porad i pokazuje, jak coś należy robić. Muszą mieć wszystko zaplanowane i pod kontrolą.

4. Prawnicy

To praca pod wielką presją, potrzebna jest wielka wiedza i nie zawsze działa się zgodnie ze swoimi przekonaniami. Widzą bardzo wiele zła i problemów innych, często są bezsilni wobec nieszczęść innych ludzi. Ten zawód prowadzi często do uzależnień i depresji oraz nieumiejętności zakładanie trwałych związków. Adwokaci też potrafią ukrywać problemy zdrowotne, by nie przeszkadzały im w karierze.

Zawody, które źle wpływają na osobowość i życie prywatne. Jeśli wykonujesz któryś jesteś w grupie wysokiego ryzyka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : brightside.me


Reply