13 ilustracji rosyjskiego artysty, które ukazują paradoksy współczesnego świata. Niestety trudno się nie zgodzić z jego spostrzeżeniami

Artyści swymi pracami zmuszają ludzi do refleksji nad tym, co ich otacza, ponieważ rolą sztuki jest nie tylko dostarczanie estetycznych wrażeń, ale też komentowanie świata i kształtowanie opinii o nim.

Świat w ciągu ostatniego stulecia zmienił się wprost niewyobrażalnie, ale czy jest to zmiana na lepsze? Niestety w wielu kwestiach nie, co bardzo umiejętnie w swoich pracach pokazuje pewien młody rosyjski artysta Anton Gudim. Mężczyzna za pomocą ilustracji uświadamia ludziom np. ich szkodliwą obsesję na punkcie smartfonów czy nieumiejętność budowania zdrowych relacji z otoczeniem, przyjaciółmi.


anton-gudim-pp


Poniżej oraz na kolejnych stronach znajdziecie ilustracje ukazujące różne absurdy, które są obecne we współczesnych społeczeństwach. Zastanówcie się, w jakim stopniu dotyczą one was i waszego życia. Mamy nadzieję, że w jak najmniejszym.

1. Świadek

Coraz częściej ludzie nie pomagają sobie w kryzysowych sytuacjach, bo wolą je nagrać i udostępnić w sieci.

anton-gudim-11


2. Moda

Masowe podążanie za modą sprawia, że ludzie w rezultacie wyglądają identycznie, jak w taśmy produkcyjnej.

anton-gudim-10

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

źródło : brightside.me

Reply