Szybko i instynktownie wybierz jeden z poniższych kluczy i sprawdź, co ten wybór mówi o twojej osobowości. Trafność tego testu jest zaskakująca

Prawda o człowieku ukryta jest w jego podświadomości, więc trzeba wiedzieć, jak do niej dotrzeć.

Charakter u ludzi kształtuje się przez całe życie, ponieważ każde nowe doświadczenie zmienia i rozwija człowieka, wpływając na jego sposób postrzegania rzeczywistości. Choć ludzie z wiekiem lub pod wpływem pewnych zdarzeń zmieniają się, to każdy ma jakieś określone, wrodzone cechy osobowości, które rzutują na wszystko inne.

key-mini

Osobowością nazywa się zestaw cech o stałym charakterze, związanych z psychiką jednostki, które wpływają na jej orientację w świecie i czynią ją odmienną od innych. Osobowość jest więc czymś mocno zakorzenionym w człowieku, co determinuje jego wszystkie reakcje.

Dobrym sposobem na zidentyfikowanie czyiś cech osobowości, jest interpretacja jego spontanicznych wyborów. Dlaczego tak ważne jest, by był to szybki i instynktowny wybór? Ponieważ będzie on podyktowany podświadomością, a nie wnioskami logicznej analizy.

Wybierzcie bez zastanowienia jeden z poniższych kluczy, a na kolejnych stronach sprawdźcie, co ten wybór mówi o cechach waszej osobowości. 

hey-1

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej. źródło : brightside.me

Reply