5 powodów, dla których świat nie potrzebuje równości a sprawiedliwości

Dla wielu osób stwierdzenie, że świat nie potrzebuje równości, może być kontrowersyjny.

Wiele osób uważa, że równość jest niezbędna, by na świecie dobrze się żyło. Jednak są osoby, które nie zgadają się, z tym że każdy powinien mieć tyle samo, zachowywać się tak samo i tego samego od życia oczekiwać. Każdy ma swoje racje, które potwierdzają jego teorie i bardzo dobrze, bo różnice sprawiają, że ludzie się rozwijają.

Wiele osób uważa, że najważniejsza jest równość, jednak świat potrzebuje sprawiedliwości, bardziej niż równości. Spora grupa ludzi uważa, równość jest pozbawiona sensu i jedynie sprawiedliwość ma szansę zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. Równość i sprawiedliwość często są stawiane na równi, używane zamiennie, jednak nie są tożsame. Podczas gdy równość daje wszystkim to samo, sprawiedliwość daje im to, czego potrzebują, by odnieść sukces.

5 powodów, dla których świat nie potrzebuje równości a sprawiedliwości

1. Każdy ma swoje mocne i słabe strony

Sprawienie, by mistrz szachów stanął do konkursu z alpinistą, może wydawać się konkursem równych szans. Przed każdym z nich jest góra, każdy ma liny, przed każdym są takie same trudności. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że konkurs nie jest sprawiedliwy. Alpinista będzie miał przewagę, podobnie jak mistrz szachowy w rozgrywce w szachy. Dlatego warto pamiętać, że każdy ma inne predyspozycje, umiejętności i równanie wszystkich do jednego modelu będzie dla każdego stratą, nie zyskiem.

2. Właściwe traktowanie ludzi jest ważniejsze niż równe traktowanie

Ważniejsze jest, by ludzie byli traktowani dobrze i sprawiedliwie niż na równi. Osoba zdrowa i osoba chora będą mieć zupełnie inne potrzeby, mimo że są w tym samym wieku. Równe dzielenie wszystkiego sprawi, że i chory i zdrowy będą musieli wykonywać taką samą pracę, przez taki sam czas i będą mieć do jedzenia tyle samo. Dlatego ważniejsze jest, by zrozumieć potrzeby innych i traktować je sprawiedliwie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Przejdź na kolejną, by czytać dalej.

Reply